مشاوره2
شایسته محاسب

بارگذاری

خوشحالیم که می توانیم راه گشای مسائل مالی شما باشیم

موسسه مالی حسابداری شایسته محاسب

مزایای مشاوره گرفتن :

 • جلوگیری از آزمون و خطا
 • جلوگیری از اتلاف منابع
 • جلوگیری از پرداخت هزینه های اضافی
 • آشنایی با رویکردهای متنوع
 • بررسی مسائل از زوایای گوناگون
 • هموار نمودن مسیر تحقق اهداف
 • استفاده از تجربیات ارزنده دیگران
 • صرف زمان کمتر برای حل مسائل
 • کاهش پیچیدگی های کاری
 • و …
خدمات موسسه شایسته محاسب

حوزه های مشاوره مالی و مالیاتی:

 1. فرآیند اجرایی و عملیاتی واحد مالی
 2. استقرار نرم افزار های مالی
 3. قانون مالیاتهای مستقیم
 4. قانون مالیات بر ارزش افزوده
 5. قانون کار و تامین اجتماعی
 6. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 7. حسابداری بهای تمام شده
 8. حسابداری مدیریت
 9. حسابداری موجودی کالا و سیستم انبار 
 10. حسابداری فروش
 11. حسابداری حقوق و دستمزد
 12. خزانه داری
 13. و …